Skip to main content

Hylte News

Tidningspapper

Tidningspappret Hylte News används främst för att trycka dagstidningar men fungerar även utmärkt för tryck av reklamblad och magasin.

Om Hylte News

  • Enastående körbarhet

  • Utmärkt i fyrfärgstryck

  • Tillverkat enligt WAN-IFRA standard

  • Från hållbart brukade skogar

Användningsområden

  • Dagstidningar

  • Flyers

  • Bilagor

Från hållbart brukade skogar

Hylte Paper är certifierat enligt ECO label. EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav.