Skip to main content

Om oss

Hylte Bruk är ett tidningspappersbruk med världsledande kvalitet och en produktionskapacitet på 245 000 ton.

Hylte Paper

Hylte Paper i Hyltebruk är ett tidningspappersbruk med världsledande kvalitet och en produktionskapacitet på 245 000 ton. Bruket grundades 1907 och har en lång och stolt historia inom pappersindustrin.

Idag är bruket en av de mest moderna och miljövänliga pappersproducenterna i världen. Pappersbruket har genomgått många förändringar och moderniseringar under åren för att öka sin produktivitet och effektivitet. Idag producerar man högkvalitativt tidningspapper med olika egenskaper, Hylte News och Hylte Attract.

Historia

1907 påbörjades bildandet av pappersbruket Hyltebruks AB och två år senare var bruket redo att tas i drift. Runt pappersbruket i Halland växte samhället Hyltebruk fram i takt med att bruket skapade arbetstillfällen.

Under de första åren producerade Hylte Bruk främst tidningspapper och kartong. Fabriken utvecklades och moderniserades successivt under åren, och på 1920-talet började man producera högkvalitativt papper för boktryck och konsttryck. Under andra världskriget tillverkade Hylte Bruk även en del specialpapper för militära ändamål.

Stora investeringar gjordes under 1970- och 1980-talen och man startade flera nya pappersmaskiner. På1990-talet genomgick Hylte Bruk en omfattande modernisering och automatisering, vilket ledde till ökad produktivitet och effektivitet som gjorde att man blev världens största tidningspappersbruk.

Under 2010-talet minskade efterfrågan på papper och man valde att minska kapaciteten genom att stänga ner två pappersmaskiner.

2023 köpte Sweden Timber upp Hylte Bruk från Stora Enso. Idag har vi en pappersmaskin i drift och är ca 270 anställda. Detta gör Hylte Paper till en av de största privata arbetsgivarna i Hylte kommun. Med sin kapacitet på 245 000 ton är man fortsatt ett av världens ledande tidningspappersbruk och kommer fortsätta så framåt!

Tillverkningsprocessen

I Hylte Bruk tillverkas papper från TMP-massa. Massan tillverkas från sågverksflis och massaved som mals till flis.

Flisen behandlas i en raffinör för att få fram TMP-massa.

Massan behandlas sedan genom avvattning, pressning och torkning för att bli papper. Det färdiga pappret förpackas på rullar som distribueras för användning i tryck hos våra kunder.

Papper från ett hållbart skogsbruk

För oss är det en självklarhet att värna om miljön och att vår råvara kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Vi värnar om ansvarsfull hantering av skogarna, socialt ansvar och hållbara produktionsmetoder.

Att välja vårt papper är ett enkelt sätt att göra ett medvetet val för miljön! Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Hylte Paper – en del av Sweden Timber

Hylte Paper är en del av Sweden Timber som producerar och säljer trävaror till byggindustri och trävaruhandel över hela världen.

Läs mer om våra systerföretag på www.swedentimber.se

Woodcomposites – en del av Sweden Timber

Woodcomposites är ett innovativt sätt att ersätta plaster. Granulaten består av en kombination av polymerer och FSC®-certifierat nordiskt trämaterial.

Läs mer om vårt systerföretag på www.woodcomposites.se.